Επειδή αξίζετε το καλύτερο ο γάμος σας πρέπει να ξεκινήσει με ότι ποιο λαμπερό ιδιαίτερο ρομαντικό και ξεχωριστό όπως εσείς ,κάνετε την σημαντικότερη στιγμή της ζωή σας να περάσει στην ιστορία με ένα αυτοκίνητο που έχει αφήσει ιστορία.
Αφεθείτε στην WEDDING VINTAGE CARS να σας ταξιδέψει την ημέρα που τόσο περιμένατε σε συναρπαστικές συγκινήσεις , να σας οδηγήσει σε ένα ερωτικό παραμύθι…


You deserve the best for your wedding, and this is why you have to start with something which is the most brilliant, romantic and special just like you. Do your best moment of your life to pass in the history with a car that has a history. Let yourself to WEDDINGVINTAGECARS for day that you were waiting to offer you unexcpectable feelings, to travel you in a lovely tale………..


Wollen Sie nicht auch, dass Ihre Hochzeit zu einem unvergesslichen Ereignis wird - romantisch und individuell, wie Sie es sind?! Sie sind es wert!
Machen Sie den wichtigsten Tag in Ihrem Leben zu einem Teil Ihrer Geschichte mit einem Auto, welches Geschichte geschrieben hat. Überlassen Sie es WEDDING VINTAGE CARS, Sie an Ihrem Hochzeitstag, auf den Sie sehnsüchtig gewartet haben, auf eine romantische Märchenreise zu schicken…


Perché tu meriti il ​​meglio matrimonio, si dovrebbe iniziare con il più lucido, il più romantico e speciale come voi. Fate il vostro momento il più importante della vostra vita en passando alla storia con una vettura che ha lasciato la storia. Concedetevi WEDDINGVINTAGECARS di viaggarvi per il giorno quindi aspettatevi dei emozioni orecchiabili,di portavi a un racconto ero​tico.......


Bien que vous méritez le meilleur, votre mariage doit commencer avec ce que est le plus brilliant, le plus romantique et le plus spécial comme vous-mêmes. Faites votre moment le plus important de votre vie d’entrer dans l'histoire avec une voiture qui a laissé l'histoire. Faites-vous plaisir en vous voyagez avec WEDDINGVINTAGECARS dans une jour
​née plein de sensations fortes, en vous mènent dans une fable d'amour ..........


You deserve the best for your wedding, and this is why you have to start with something which is the most brilliant, romantic and special just like you. Do your best moment of your life to pass in the history with a car that has a history. Let yourself to WEDDINGVINTAGECARS for day that you were waiting to offer you unexcpectable feelings, to travel you in a lovely tale………..

Tel: 0030 6936673288 e mail mteliopoulos@gmail.com

Wedding Vintage Cars

the dream of your life.............................!!!!!!!

Home Info Our Cars Gallery links Contact